Život seniorátu

 • Video z inštalácie seniora

  Video z inštalácie seniora

  V 22. nedeľu po Svätej Trojici, 28. októbra 2018 o 15. hod. sa v evanjelickom chráme Božom v Hybiach konala inštalácia seniora Liptovsko-oravského seniorátu. Seniorom LOS ECAV sa stal Mgr. Stanislav Grega.Čítaj ďalej
 • Posviacka zvonov v chorvátskom Iloku

  Posviacka zvonov v chorvátskom Iloku

  To čo bolo naplánované, stalo sa skutočnosťou. Deň pred posviackou zvonov sa už za tmy dostali do Iloku zástupcovia seniorátu – Katarína Hudáková, Rajmund Bradík zástupca seniorálneho dozorcu a zborový dozorca Jasenovej, 14-ročný Radko Jančuška z Jakubovian a Vladimír Ferenčík. V sobotu 22. 9. 2018 sa uskutočnila posviacka dvoch nových zvonov, na ktoré prispeli všetky cirkevné zbory, niektorí duchovní […]Čítaj ďalej
 • Pozvánka na posviacku zvonov do Iloku

  Pozvánka na posviacku zvonov do Iloku

  Dostali sme túto milú pozvánku zo Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Iloku. Srdečne Vás pozývame na posviacku zvonov v sobotu 22. septembra 2018 o 10. hod. v EAVSCZ Ilok,, Trh. A. Vereša 1, Chorvátsko. „Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. “ Židom 4, 7 „Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!“ Rímskym […]Čítaj ďalej
 • Nové zvony sú už v Iloku

  Nové zvony sú už v Iloku

  25. augusta 2018 na spiatočnej ceste z dovolenky, aby som nezaspal za volantom, zastavil som sa v cirkevnom zbore Ilok. Stretol som sa s bratom farárom Dušanom Sajákom a jeho manželkou, pohostili ma, poskytli nocľah. Pozrel som si ďalšie rekonštrukčné práce na kostole. Vybetónovali podlahu na chóre, schody naň a všeličo iné. Uprostred hrubej stavby kostola, v oltárnej časti, skveli sa novosťou […]Čítaj ďalej
 • Stretnutie rodín – pozvánka

  Stretnutie rodín – pozvánka

  Milí priatelia, bratia a sestry! Leto, ale aj prípravy na novýškolský rok vrcholí a my vám chceme ponúknuť jeden špeciálny víkend, ktorým si môžte predĺžiť leto a zároveň sa nechať povzbudiť vo vzťahoch i v službe rodinám. Je to venované všetkým rodinám, nielen farárskym a laickým služobníkom. Veríme totiž, že stretnutie môže povzbudiť aj ďalšie […]Čítaj ďalej
 • Návšteva v Iloku

  Návšteva v Iloku

  V dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 sme navštívili (Vladimír Pavlík a Vladimír Ferenčík) priateľov a známych na Dolnej zemi. Najprv sme zavítali do cirkevného zboru Aradáč. Posedenie na farskej terase bolo vzácnou chvíľou pre spoločné rozhovory s bratom farárom Vladimír Lovásom ml. a jeho manželkou. Potešili sme ich knižnými darčekmi a sladkosťami pre deti v cirkevnom zbore od sponzora. Domáci […]Čítaj ďalej
 • Výsledky volieb seniora LOS ECAV

  Výsledky volieb seniora LOS ECAV

  Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 15. februára 2018 prijalo uznesenie č. 22/2018: „Seniorálne presbyterstvo LOS ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť výsledok volieb seniora LOS a oznámiť ho cirkevným zborom LOS.“ Na základe tohto uznesenia vyhlasujeme výsledok voľby seniora Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku. Seniorom sa stal brat Mgr. Stanislav Grega. Sčítacia komisia spočítala hlasy 3. júla […]Čítaj ďalej
 • Muži o Červených sviatkoch

  Muži o Červených sviatkoch

  Dolný Kubín 25. apríla 2018 – Na viacerých miestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci sa stretávajú muži na biblických hodinách. Veľké stretnutie mužov sa konalo v Zmeškalovom dome (tzv. Domčeku) v Dolnom Kubíne v stredu 25. apríla. Témou stretnutia boli tzv. Červené sviatky. Prítomných privítal Ján Kutlík (CZ Veličná). Kapela […]Čítaj ďalej

Pozývame

február 2019

PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Fotogalérie

Médiá

Príbeh dvoch piesní - 100. výročie vzniku ČSR

Príbeh dvoch piesní - 100. výročie vzniku ČSRCirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín si v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pripomenul dňa 19. 12. 2018 sté výročie vzniku ČSR a priatia hymny ČSR. V úvode programu vystúpili žiaci ZŠ Janka Matúšku so scénickým programom a spevom piesne Kopala studienku. Prítomných, ktorí boli predovšetkým žiaci viacerých ZŠ a SŠ, pozdravil primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ján Prílepok a delegácia z partnerského mesta Pelhřimov. Svojim príspevkom zaujal domáci predsedajúci zborový ev. a. v. farár Mgr. Rastislav Stanček s názvom: Oravskí štúrovci - Janko Matúška nebol sám. Pútavým spôsobom priblížil vplyv osobností v 30. rokoch 19. storočia na Orave. Druhá prednáška zaznela od učiteľa dejepisu Mgr. Matúša Chrena: Vznik ČSR a príbeh hymien. Vo svojom príspevku spomenul aj oravských politikov, ktorí sa podieľali na fungovaní ČSR. Program bol doplnený prednesom ukážok z tvorby Janka Matúšku. Na záver zazneli hymny ČR a SR. Iniciátori podujatia Mgr. Rastislav Stanček a Ing. Ján Prílepok si chcú počin dolnokubínskeho rodáka Janka Matúšku a osobnosti Oravy, ktoré mali významný vplyv v emancipačnom hnutí a pri vzniku ČSR pripomínať každý rok. Podujatie vzbudilo ohlas v médiách, nakoľko bolo jedinečné pripomenutím si histórie vzniku a stého výročia prijatia štátnych symbolov dnes už samostatnej SR a ČR.

Uverejnil používateľ Evanjelicky Kubin Štvrtok 20. decembra 2018
Televízny posol - Dolný Kubín

Ponúkame Vám príspevok z dielne RTVS - Televízny posol, vysielaný dňa 23. decembra 2018. Dostupné v archíve RTVS.

Uverejnil používateľ Evanjelicky Kubin Štvrtok 27. decembra 2018

Predsedníctvo LOS ECAV

Presbyterstvo

Vnútromisijný výbor

Školský výbor

Hospodársky výbor

Stavebný výbor

Misijné centrum

 • Výzva na predkladanie ponúk

  Výzva na predkladanie ponúk

  Chystáme sa vytvoriť nové detské ihrisko pre našu škôlku. Príloha č. 1 – Kriteria Rozpočet Technická špecifikáciaČítaj ďalej
 • Informácia o realizácii projektu

  Informácia o realizácii projektu

  Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zrealizoval projekt „Zriadenie Evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši“, na ktorý získal podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej […]Čítaj ďalej
 • Podporme evanjelickú materskú školu

  Podporme evanjelickú materskú školu

  Evanjelickú materskú školu v Liptovskom Mikuláši je možné podporiť jednorazovo alebo stálym príspevkom na účet Liptovsko-oravského seniorátu IBAN: SK89 0200 0000 0029 6741 2354 Variabilný symbol: 3333 Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko alebo cirkevný zbor a sídlo jeho miesta.Čítaj ďalej

Ev. materská škola

Fond vzájomnej pomoci

Cieľom a účelom fondu je sústrediť finančné prostriedky na poskytnutie finančnej pomoci cirkevným zborom LOS, vo forme pôžičky na:

 1. rekonštrukcie kostolov
 2. opravy cirkevných objektov
 3. výstavbu nových objektov
 4. záchranu cirkevno-kultúrnych pamiatok

Žiadosť z Fondu vzájomnej pomoci

Štatút Fondu vzájomnej pomoci